"Алтан мөнгөн хоёр бугуу" гэх дууны ирэлт "Алтан ч хоёр бугуу байна хө Амбан хотын дархнаар давтуулсан юм хө Асагар...
全文
回复(4) 2012-06-12 22:42 来自版块 - 蒙古语│Mongolian│Монголхэл
表情
altun 收藏学习了。Thank you!(2012-12-11 19:23)
beiguoqingsong版主,此歌的渊源您是怎么考证出来的呢?(2012-07-09 16:43)
willettebeiguoqingsong:一对镯子? (2012-06-13 21:56) [图片] 应该就是那个吧……(2012-06-13 22:07)
beiguoqingsong一对镯子?(2012-06-13 21:56)

返回顶部