wuzhongy
青铜十字骑士
青铜十字骑士
  • 社区居民
阅读:14569回复:18

[资源分享][audio+djvu]托尔斯泰安娜.卡列尼娜[俄语](360云盘)

楼主#
更多 发布于:2015-05-20 19:05
托尔斯泰:安娜.卡列尼娜[俄语](360云盘)
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到


安娜.卡列尼娜.djvu.Tolstoy.zip (因网盘上传困难,先给个BT种子,有朝一日传上了网盘楼主再给文本文件。)
[wuzhongy于2016-08-06 18:39编辑了帖子]
wuzhongy
沙发#
发布于:2016-10-24 14:33
写写楼主,好人
kicote
白银十字骑士
白银十字骑士
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 最爱沙发
  • 铁杆粉丝
板凳#
发布于:2016-10-24 18:21
好好看看。
地板#
发布于:2017-03-15 12:02
感谢楼主分享了。
4#
发布于:2017-06-06 10:34
资源宝贵难得,谢谢楼主!
5#
发布于:2017-07-09 13:43
呵呵红红火火
6#
发布于:2017-07-09 13:43
感谢楼主啊
7#
发布于:2018-08-11 20:36
谢谢版主老大.
8#
发布于:2018-08-13 12:53
谢谢版主大人。
9#
发布于:2018-12-26 14:40
有声书吗?谢谢分享。
10#
发布于:2021-04-12 16:07
给力,谢谢楼主
11#
发布于:2021-04-12 18:26
bushia
12#
发布于:2021-04-12 18:28
主要是音频到现在也没能下载,不过PDF到是好找,这类经典,各国都不太少见的,
13#
发布于:2021-09-19 17:13
谢谢您的分享
14#
发布于:2021-10-13 18:30
谢谢,下载来看看先
15#
发布于:2022-06-01 09:10
感谢,先下来看看
16#
发布于:2022-07-11 08:38
很有用资源,感谢!
17#
发布于:2022-07-11 09:50
看一下吧,这书的中文版我看着都头大
18#
发布于:2023-04-30 15:23
观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色。色即是空,空即是色。受想行识亦复如是。舍利子,是诸法空相。不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识。无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽,无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。菩提萨埵。依般若波罗蜜多故。心无挂碍。无挂碍故。无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅槃。三世诸佛。依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多。是大神咒。是大明咒是无上咒。是无等等咒。能除一切苦。真实不虚。故说般若波罗蜜多咒。即说咒曰:揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃。
游客

返回顶部