阅读:3375回复:0

[求助]帮一个忙 越南语 - 汉语

楼主#
更多 发布于:2009-07-11 20:17
越南语

Địa chỉ:   40 Trưng Nữ Vương, phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Điện thoại: +84 (70) 822812 - 822676
Fax: +84 (70) 834399
Lĩnh vực hoạt động:

Sản xuất và kinh doanh Thuốc Y học Dân tộc.
Danh hiệu:

• Giấy khen ông Lý Tấn Thành - Chủ Cơ sở Sản xuất và Kinh doanh Thuốc Y học Cổ truyền Đức Thọ Sanh đã có công hỗ trợ gia đình chính sách - hộ nghèo và xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2007 do Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm tặng, Quyết định số: 17/QĐ.UBND ngày 23/01/2008.
• Giấy khen ông Lý Tấn Thành - Chủ Cơ sở Sản xuất và Kinh doanh Thuốc Y học Cổ truyền Đức Thọ Sanh do Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Long tặng đã có thành tích: Hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2006, Quyết định số 13 ngày 05/3/2007.
Thông tin khác:

* Thị trường trong nước (nội địa): 100% cả nước nhưng chủ yếu là Đồng bằng sông Cửu Long.
* Thị trường quốc tế (xuất khẩu): các quốc gia.
* Thương hiệu:
• Đã đăng ký Bằng độc quyền kiểu dáng Công nghiệp số: 11666 do Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định số: 6812/QĐ-SHTT ngày 11/4/2008.
• Đã đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa số: 13107 do Cục Sở hữu Công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định số: 2426/QĐNH ngày 25/8/1994 (Sửa đổi theo Quyết định số: 920/QĐ-ĐK ngày 04/6/2003).
• Đã đăng ký Bằng độc quyền kiểu dáng Công nghiệp số: 11667 do Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định số: 6813/QĐ-SHTT ngày 11/4/2008.
* Công nghệ áp dụng sản xuất: Thủ công
* Chi nhánh:
• Tiệm 57 - 1/5 thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
• Tại Hà Nội: 99 Trương Định - Nhà thuốc 7 Phước
• Tại Huế: Ngô Quý Thích (Nhà Thuốc)
• Đà Nẵng: Đức Phú Đường (Nhà Thuốc)
• Tuy Hòa: Nhà thuốc Hiệp Hưng
• Bình Thuận: Nhà thuốc Dạng An

汉语怎么翻译?
游客

返回顶部