Тэгээд таныг зөвшөөрвөл аль болох түргэн, өнөөдөр маргааш ч хамаагүй, таны лэкцийг сонсож эхэлмээр байна.从后面 өнөөдөр маргааш ч хамаагүй, тан... 全文

06-03 23:54 来自版块 - 蒙古语│Mongolian│Монголхэл

现代蒙古语教程第一册20课,买东西要看羊绒衫之前,顾客问了一句“Задгай энгэртэй байгаа юу?” 查了翻译,задгай似乎是打开的意思,但这个энгэртэй查不到了,谷歌翻译说是斜坡。我感觉可能是问有没有打开现成的货的意思。求助,谢谢各位。另外有没有靠谱... 全文

05-22 21:33 来自版块 - 蒙古语│Mongolian│Монголхэл

听了北大《现代蒙古语教程》自带mp3,里面的星期三Лхагва的音,一直没听清是怎么读的,哪位知道咋读的告诉一下谢谢了。

04-19 00:34 来自版块 - 蒙古语│Mongolian│Монголхэл


返回顶部