Có ai nó chuyện với em không ? Số zalo của tôi là: một ba sáu không chín không không không chín chín không. (备注写明:来自声同)

2019-06-15 16:46 来自版块 - 越南语 | Vietnamese | Tiếng Việt

草根粤语学习群

2018-09-08 15:41 来自版块 - 粤语 | Cantonese | 白话

本人有TALK NOW (Learn Telugu),1:谁有罗塞塔石碑泰国语语言包一,二,三级(for mac,罗塞塔3.4.5)?本人愿交换!2:如您有其他好东西也可以和我商讨交换。3:谁帮忙解决这个问题“本人近来买了一本insight(眼睛图型) guides 的《viet... 全文

2018-08-03 15:00 来自版块 - 印度语言 | Indian languages | भारतभाषाः

求加入越南语群:71693966,请放行!

2018-07-27 17:44 来自版块 - 越南语 | Vietnamese | Tiếng Việt

本人近来买了一本insight(眼睛图型) guides 的《vietnamese phrasebook﹠ dictionary》书,需到www.insightguides.com下载free app(phrasebook),网站下载要App store或Google Play帐... 全文

2018-07-02 12:51 来自版块 - 越南语 | Vietnamese | Tiếng Việt

wuyishen我获得了“社区居民”勋章。现在有2个勋章啦,赶紧去领勋章,比比谁的多!查看

2016-04-11 07:21 来自勋章

wuyishen我获得了“忠实会员”勋章。现在有1个勋章啦,赶紧去领勋章,比比谁的多!查看

2016-04-11 07:21 来自勋章

十万火急求助,把这三个pdf文档转为word文档,万分感谢!

2016-04-10 20:35 来自版块 - 印度语言 | Indian languages | भारतभाषाः

有印地语pdf文档,求高手转为word文档。

2016-04-10 20:04 来自版块 - 印度语言 | Indian languages | भारतभाषाः


返回顶部