【1】дархлалийн олдмол хам шинж өвчин艾滋病【2】хайрлан хамгаалах爱护【3】хайрлан хамгадах爱惜【4】навшгар хамар鞍鼻【5】бялхам盎然【6】найман улсын хамта... 全文

2012-11-27 11:16 来自版块 - 蒙古语│Mongolian│Монголхэл

“蒙古国西利尔文输入法”一词用西利尔文怎么写?那位先生帮个忙。

2011-03-05 17:08 来自版块 - 蒙古语│Mongolian│Монголхэл

Нутаг минь цайНамуун үдээш хөдөө налайжгадруун галаанд ээжий минь сэилнээдаргаалсан цайнийх нь үнээр ханхаажЖаргаалсан хоньнууд хотондоо хэв... 全文

2011-03-02 22:28 来自版块 - 蒙古语│Mongolian│Монголхэл

哪里能下载西里尔蒙文输入法?

2011-03-02 22:04 来自版块 - 蒙古语│Mongolian│Монголхэл

大家好?我是新来的,正在自学西里尔蒙文,望各位多指教。

2011-03-02 21:55 来自版块 - 新手上路 | Newbie Entrance

全部

Ta的粉丝

(1)

返回顶部