niuniu开始学习巴西葡萄牙语

2012-11-13 18:52 来自新鲜事

1 请把钱打到我的户头2 今天不送货3 我在机场等你 以上用波斯语怎么说????????????????????????????

2011-03-29 16:52 来自版块 - 波斯语 | Persian | فارسی

niuniu<img src="image/face/3.gif" class="face"><img src="image/face/3.gif" class="face"><im...

2010-12-03 19:58 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/3.gif" class="face"><img src="image/face/3.gif" class="face">

2010-11-28 00:27 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/4.gif" class="face"><img src="image/face/4.gif" class="face">

2010-11-26 00:18 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/3.gif" class="face"><img src="image/face/3.gif" class="face"><im...

2010-11-24 15:50 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/3.gif" class="face"><img src="image/face/3.gif" class="face">

2010-11-22 13:46 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/3.gif" class="face"><img src="image/face/3.gif" class="face"><im...

2010-11-22 00:55 来自新鲜事

我一直迷惑 维吾尔族语和波斯语还有其他语言有没有相通的地方 希望高手给我解释一下

2010-11-20 23:46 来自版块 - 维吾尔语 | Uyghur | ئۇيغۇرچە

niuniu<img src="image/face/3.gif" class="face">

2010-11-20 23:40 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/4.gif" class="face"><img src="image/face/4.gif" class="face"><im...

2010-11-20 18:07 来自新鲜事

niuniu开口 就是成功

2010-11-18 16:45 来自新鲜事

niuniuzaishengjie

2010-11-18 16:39 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/4.gif" class="face"><img src="image/face/4.gif" class="face"><im...

2010-11-18 16:39 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/4.gif" class="face"><img src="image/face/4.gif" class="face"><im...

2010-11-16 00:03 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/4.gif" class="face"><img src="image/face/4.gif" class="face">

2010-11-15 00:34 来自新鲜事

大家谁有大学阿拉伯语的第一册MP3 谢谢了 因为本人在国外根本买不到这些书 希望大家可以帮忙一下

2010-11-15 00:09 来自版块 - 阿拉伯语 | Arabic | العربية

niuniu<img src="image/face/3.gif" class="face">

2010-11-13 00:19 来自新鲜事

niuniu<img src="image/face/3.gif" class="face"><img src="image/face/3.gif" class="face"><im...

2010-11-12 16:47 来自新鲜事

niuniu去了棕榈岛 亚特兰蒂斯酒店,吃过自助后才...这里的基本都是中国人表情 视频 链接 分享 照片

2010-11-12 00:52 来自新鲜事

最近来访

(9)
全部

Ta关注的人

(2)

返回顶部