Θα ήθελα να ξέρω ποίους έχει σπουδάζει Ελληνικά για περισσότερο από ενα χρόνια,και τότε ας να κάνει πράξη τις νώσεις μας για τα Ελληνικά.

2010-12-04 18:03 来自版块 - 希腊语 | Greek | Ελληνικά

Καλή σας μέρα!

2010-11-08 12:14 来自版块 - 新手上路 | Newbie Entrance


返回顶部