Nga'ay ho ko salikaka! Ci ... (名字省略(≖‿ゝ≖)✧ ) ko ngangan ako, tolo a polo' to mihecaan ako. 大家好 ~ w ~ 我想在這裡「學習貼 + 新人貼」一起發了我不是萌新,以前也...
全文
回复(1) 2020-12-28 15:55 来自版块 - 声同语言学习挑战
表情
showicat大家多多交流呀~(2020-12-29 22:35)

返回顶部