bamboo
青铜十字骑士
青铜十字骑士
 • 社区居民
 • 忠实会员
 • 最爱沙发
 • 铁杆粉丝
阅读:2769回复:6

[语言交流]近來練翻譯的小故事(3則)

楼主#
更多 发布于:2014-01-25 23:59
RT,請方家斧正~~ Dankon~~

La Vulpo kaj la Leono
Kiam la vulpo je la unua fojo vidis la leonon, li estis ege timigita. Li forkuris, kaj kaŝis sin en la arbaron.
 Je la dua fojo, tamen, li proksimiĝis la la leono. Li ĉesis ĉe sekura distanco, kaj rigardis lin preterpasi.
 Je la tria fojo ili proksimiĝis unu la alian.
 La vulpo iris rekte al la leono, kaj restis la tutan tagon kun lin. Li demandis la leonon kiel lia familio fartis, kaj kiam ili renkontus refoje.
ILi baldaŭ fariĝis bonaj amikoj.
【英語原文】
The fox and the lion
When the fox first saw the lion he was terribly frightened. He ran away, and hid himself in the woods.
 The second time, however, he came near the lion. He stopped at a safe distance, and watched him pass by.
 The third time they came near one another.
 The fox went straight up to the lion, and stayed the whole day with him. He asked the lion how his family was, and when they would meet again.
 They soon became good friends.


Iu knabo kampara loĝis en la kamparo.  Baldaŭ li trovis laboron kiel policisto en Novjorko kaj fariĝis riĉa. Li venigis sian patrinon maljunan al la granda urbo. Li donis la plej bonan ĉambron al la virino maljuna, kio estis kun banĉambro privata.
La matenon sekvantan, la knabo demandis, "Ĉu vi havis nokton bonan?"
"Nu, ne, mi ne havis," ŝi respondis. "La ĉambro estis bona sufiĉe, kaj la lito estis bela. Sed mi ne povis dormi tre bone, ĉar mi timis ke iu volis preni banon, kaj la sola vojo al ĝi estis tra mia ĉambro."

【英語原文】
A country boy lived in the country. Soon he found a work as a police officer in New York and became rich. He asked his old mother to come to the big city. He gave the old woman the best room, which was with a private bathroom.  The nest morning the boy asked,"Did you have a good night?"
  "Well, no, I didn't," she replied. "The room was all right, and the bed was pretty. But I couldn't sleep very well, because I was afraid someone wanted to take a bath, and the only way to it was through my room."


Estas iu malriĉulo. Li havas unu oranĝarbo. Sur la arbo estas multaj fajnaj oranĝoj. Unu el ili estas tre, tre granda. Ĝi estas tiel granda kiel piedpilko. Neniu vidas oranĝon tiel granda. La malriĉulo estas tre plezura. Li portas ĝin al la reĝo. La reĝo estas tiel plezura ke li donas multe da mono al la viro por ĝin. Kiam iu riĉulo aŭdas pri ĝi, li diras al si, "Ĝi estas nur oranĝo. Kial la reĝo donas tiom da mono por ĝi? Mi portos mian oraĵn pokalon al la reĝo. Li donos pli da mono al mi."
La sekvantan tagon kiam la reĝo ricevas la oraĵn pokalon, li diras al la riĉulo, "Kia bela pokalo! Mi montros ion mirindan al vi. Bonvolu forpreni tiun ĉi grandan oranĝon."

【英語原文】
There is a poor man. He has an orange tree. On the tree there are many fine oranges. One of them is very, very big. It is as big as a football. Nobody sees so big an orange. The poor man is very pleased. He takes it to the king. The king is so pleased that he gives the man a lot of money for it.
When a rich man hears of it, he says to himself, “It’s only an orange. Why does the king give so much money for it? I’ll take my gold cup to the king. He’ll give me more money.”
  The next day when the king receives the gold cup, he says to the rich man, “What a beautiful cup! I’ll show you something wonderful. Please take this great orange.”
諸行無常,諸法無我。驕者難久,盛者必衰。刹那芳華,萬物皆流。克己清心,復禮為仁。執中守一,道法自然。
沙发#
发布于:2014-01-26 14:39
你是从世界语翻成了英语吗
bamboo
青铜十字骑士
青铜十字骑士
 • 社区居民
 • 忠实会员
 • 最爱沙发
 • 铁杆粉丝
板凳#
发布于:2014-01-26 22:03
英语译成世界语
諸行無常,諸法無我。驕者難久,盛者必衰。刹那芳華,萬物皆流。克己清心,復禮為仁。執中守一,道法自然。
Miaohui
青铜十字骑士
青铜十字骑士
 • 社区居民
地板#
发布于:2014-01-27 16:09
Li donis la plej bonan ĉambron al la virino maljuna, kio estis kun banĉambro privata. 这里调整一下,改为:Li donis al la virino maljuna la plej bonan ĉambron, kio estis kun banĉambro privata.

 ĉar mi timis ke iu volis preni banon, kaj la sola vojo al ĝi estis tra mia ĉambro." 改为  ĉar mi timis ke iu volos preni banon, kaj la sola vojo al ĝi estis tra mia ĉambro."  好一些。

 Li havas unu oranĝarbo (加n). 另外,unu不是很有必要,如果想用来强调“一棵”则没问题。

Neniu vidas oranĝon tiel granda. 改为: Neniu vidis orangxon tiel grandan.

Mi portos mian oraĵn pokalon al la reĝo.  将orajxn改为oran
另外,第三段的时间统一调整一下,用过去时会更好些。

你翻译的不错。如果对翻译和写作有兴趣,建议你使用我网站的维基程序,这样,别的朋友也便于帮你修改。链接为:http://www.budhano.cn/vikio
现在注册功能没激活,需要注册的话,可以与我联系,后台开放注册功能。我的QQ:731940441
吉祥如意
bamboo
青铜十字骑士
青铜十字骑士
 • 社区居民
 • 忠实会员
 • 最爱沙发
 • 铁杆粉丝
4#
发布于:2014-01-27 21:57
Miaohui:Li donis la plej bonan ĉambron al la virino maljuna, kio estis kun banĉambro privata. 这里调整一下,改为:Li donis al la virino ma...回到原帖
Dankon por via gvidado.

我原本是用ora,考虑到是否要强调是金制而非金色,所以才改用oraĵa
諸行無常,諸法無我。驕者難久,盛者必衰。刹那芳華,萬物皆流。克己清心,復禮為仁。執中守一,道法自然。
Miaohui
青铜十字骑士
青铜十字骑士
 • 社区居民
5#
发布于:2014-02-02 09:01
那样,用Mi portos al la reĝo mian pokalon el oro. 会更好一些。
原来的ora是有几个意思,有时会让人费解。
bamboo
青铜十字骑士
青铜十字骑士
 • 社区居民
 • 忠实会员
 • 最爱沙发
 • 铁杆粉丝
6#
发布于:2014-02-03 00:29
Miaohui:那样,用Mi portos al la reĝo mian pokalon el oro. 会更好一些。
原来的ora是有几个意思,有时会让人费解。
回到原帖
Dankon por via gvidado~~
諸行無常,諸法無我。驕者難久,盛者必衰。刹那芳華,萬物皆流。克己清心,復禮為仁。執中守一,道法自然。
游客

返回顶部