bamboo
青铜十字骑士
青铜十字骑士
 • 社区居民
 • 忠实会员
 • 最爱沙发
 • 铁杆粉丝
阅读:4820回复:4

名词龙与凤的性

楼主#
更多 发布于:2015-10-06 22:36
draco,draconis f. drako
phoenix,phoenicis m. fenikso
这两个名词的性跟古代中国的认识一致耶~~

最新喜欢:

iMjmJ.Com小爱卖家iMjmJ....
諸行無常,諸法無我。驕者難久,盛者必衰。刹那芳華,萬物皆流。克己清心,復禮為仁。執中守一,道法自然。
沙发#
发布于:2015-10-07 00:31
我没听说过古代龙特指雌性。而且龙凤搭配时,凤是雌性。
Sang tiz jour daur nar me hau jungzjuanz tiz cyt moh mun cuaa?
板凳#
发布于:2015-10-07 14:42
这两个拉丁文的希腊借词,没啥好探讨的。他们也不是中土的龙和凤。
bamboo
青铜十字骑士
青铜十字骑士
 • 社区居民
 • 忠实会员
 • 最爱沙发
 • 铁杆粉丝
地板#
发布于:2015-10-07 20:46
Qasoqaanga:这两个拉丁文的希腊借词,没啥好探讨的。他们也不是中土的龙和凤。回到原帖
虽然不是同样的事物,但古人的理解还是有相近之处
諸行無常,諸法無我。驕者難久,盛者必衰。刹那芳華,萬物皆流。克己清心,復禮為仁。執中守一,道法自然。
bamboo
青铜十字骑士
青铜十字骑士
 • 社区居民
 • 忠实会员
 • 最爱沙发
 • 铁杆粉丝
4#
发布于:2015-10-07 20:47
suidicide:我没听说过古代龙特指雌性。而且龙凤搭配时,凤是雌性。回到原帖
印象中好像在上古三代,龙属阴,凤属阳
諸行無常,諸法無我。驕者難久,盛者必衰。刹那芳華,萬物皆流。克己清心,復禮為仁。執中守一,道法自然。
游客

返回顶部