autobug
青铜十字骑士
青铜十字骑士
  • 社区居民
阅读:3453回复:0

赵朴初 --《解深密经·圆测疏》后六卷还译序

楼主#
更多 发布于:2015-06-03 10:10

《解深密经·圆测疏》后六卷还译序《解深密经》自刘宋求那跋陀罗创翻,中经元魏菩提留支、陈真谛两家,至唐玄奘法师,凡有四译。其中宋、陈两译仅节取全经少分。魏、唐二本为全译而品目开合略别。此经境、行、果三,赅摄无余。陀那深细,明身心之一如;如来成事,显佛地之业用;判三时之浅深,畅一乘之宗极;阐止观于瑜伽,辨了义于三性;理事悉备,要言不烦;诚大乘之纲领,法相之钤键也。昔玄奘法师于中印度那烂陀寺听戒贤法师为讲《瑜伽论》三遍,而此经除序品外,全文收入《瑜伽论》(卷75—78)中,故奘师于此经可云尽得戒贤之心传。及其周游西宇,学满还唐,所出经论,随翻随讲,弟子录记,多存口义。奘门多贤,测、基称首。圆测法师(613—696)者,以新罗之王孙,为释迦之法嗣;三龄入道,餐胜义于孩提;十五受业,扬德辉于邦域。乃以志切弘通,振锡西来,游方参学,声闻日远。贞观之末,慈恩东返,长安一遇,宛若旧知。由是瑜伽、唯识,泻瓶无隐,终始译业,倚畀良殷。测师奉侍无违,谘承无厌,竺贤深义,所得独多。所作《解深密经疏》十卷(金陵刻经处本合有四十卷),广征教典,备存师说,持论精审,为世宝重。时令因、玄范、憬兴、元晓各家,并有硫记,遭会昌法难,散佚无存。独测师此《疏》以东邦学僧賚持还国,累业传习,赖以不坠。清末石埭杨仁山居士曾自扶桑取回刊印,流布海内,慧炬掩千祀而复明,绝学涉万涛而还续,法相重兴,功德不朽。惜原本以代祀绵远,致有残缺,其中九卷(金陵刻经处刻本当第二十七卷)失品题之释,十卷(金陵刻经处刻本当第三十五至第四十卷)成无字之章,德海汪洋,怅失舟楫,欲渡无航,学者憾焉。然西藏《丹珠藏》中译存此《疏》全文。译者法成法师,晚唐西蕃大德也。法师出生廓氏望族,为西藏佛教前宏期著名译师,精娴梵、藏、汉土文字,约于唐大和七年(833)来游沙州。尔后往返甘、沙两地,译经说法,垂三十年(约833—约859)。由敦煌遗书中尚可考见,其由汉译藏者有十余部,由藏译汉者数部,经论讲疏若干部,皆为三藏要籍。所有译文,今以传本对勘,见其译义精当,属辞雅训,诚译事之上乘也。至其讲疏《瑜伽》大论,更能校汉、藏两译之异同,探弥勒、无著之深意;显微阐幽,开比较研究之径蹊;正言断辞,导科学治经之先路,稽之往史,沟属难能。《测疏》得其译存,全文得以不泯,谓非千古幸事耶?

 自四害消除,华夏重光,党之宗教政策复暖人心,佛教学人竟欲竭智尽力,增辉四化。
有观空法师,幼稟道心,长怀卓志,仰奘师之景行,慕成公之高风,蜀道崎岖,不懈探骊之愿;雪岭巍峨,终获象罔之珠;住藏卅载,闻修并勤;言返首都,译述不倦;《测疏》残佚,每怀痛惜;誓译藏本,用补缺文;黾勉二载,功业毕具,杀青甫就,征序于余。余维《深密》法门,传于弥勒,授于戒贤,译于玄奘,述于圆测,宝藏于东瀛,译存于西藏,上下千百年,广员数万里,合印、汉、藏、朝、日无数大德之力,展转授受,始得倖存天壤。今者金瓯复完,观师之功居首,远绍古德之殷勤,近慰时贤之渴望。合浦珠还,喜法宝之重归;连城璧返,庆研几之有据,岂仅佛教不思议之胜缘,抑亦竺、汉、藏、朝、日文化交流史之一胜事也。余故乐而为之序。虽然,犹有进者,汉本《测疏》传世既久,展转迻录,难免鲁鱼之讹。成公译本距测师不过百余年,去古未远,所据原文,必更近真。
 若能对勘汉藏全疏异同,录为校记,以饷学人,则功德更为圆满矣。此一事也。又闻《丹珠藏》中尚有无著菩萨所作《解深密经释》,文约义丰,为斯宗要典,译而出之,与此《疏》相辅而行,则更如画龙点睛矣。此又一事也。质之高贤,以为何如?是为序。
 


作者:赵朴初   来源:法音
图片:1.jpg图片:2.jpg图片:3.jpg

图片:4.jpg

最新喜欢:

iMjmJ.Com小爱卖家iMjmJ.... jndesignjndesi...
游客

返回顶部