เจ้าชาย 王子 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายองค์หนึ่ง 很久以前,有一个的王子 เขาได้ออกเดินทางเพื่อตามหาเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลก 他上路去寻找世界上最美丽的公主เขาเดินท...
全文
回复(2) 2012-08-31 19:01 来自版块 - 泰语 | Thai | ภาษาไทย
表情
chamanao四选一:尼坤~~~他的泰文名字是什么,怎么拼写? (2012-09-23 22:53) [图片] นิชคุณ หรเวชกุล(2013-01-08 14:25)
四选一尼坤~~~他的泰文名字是什么,怎么拼写?(2012-09-23 22:53)

返回顶部