tampol
白银十字骑士
白银十字骑士
阅读:4057回复:1

[语言交流]葡萄牙语字母表

楼主#
更多 发布于:2009-01-03 22:34
葡萄牙语有23个字母,比英语少3个。下面是葡萄牙语的字母表,字母后面方括号中,是字母的发音,例如字母j念做[jota]。
a [á] b [bê] c [cê] d [dê] e [é] f [efe] g [gê] h [agá] i j [jota] l [ele] m [eme] n [ene] o [ó] p [pê] q [quê] r [erre] s [esse] t [tê] u v [vê] x [xis] z [zê]
下面三个字母不是葡萄牙语的固有字母,只出现在外来语中。
k [capa] w [dáblio] y [ípsilon]
立足中国,放眼世界,着眼未来——邓小平
沙发#
发布于:2013-03-04 14:19
游客

返回顶部